ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

1. miesto v Biologickej olympiáde

Vo štvrtok 16. 5. 2019 sa piatim piatakom podarilo dosiahnuť obdivuhodný úspech: 1. miesto v Biologickej olympiáde – kategória F.

Víťazný tím tvorili: M. Báneszová, F. Hric, S. Mináriková, S. Szabó a E. Turčeková.

Srdečne blahoželáme, len tak ďalej!

Dodatočne blahoželáme i žiačkam 7. ročníka: Dominike Bezákovej a Lucii Lakotovej, ktoré 25. 4. 2019 súťažili v Biologickej olympiáde – kategória D, obe boli úspešnými riešiteľkami.