ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

1. miesto v súťaži TECHNICKÉ MINIMUM

Dňa 28.marca 2019 sa v Centre voľného času v Nitre konala okresná súťaž pod názvom: TECHNICKÉ MINIMUM. Súťaž pozostávala z dvoch častí:
1/ domácej úlohy – doma zhotovený dar pre kamaráta z odpadového materiálu
2/ praktickej časti – zhotovenie výrobku podľa pokynov
Z našej školy sa tejto súťaže zúčastnili dvaja žiaci zo 4. ročníka: Ondrej Ševčík a Lea Virágová.

Ondrej Ševčík získal v tejto súťaži 1. miesto.

Srdečne gratulujeme!