ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

2% pre školu

Vážení rodičia a priatelia školy!

Aj tento rok môžete rozhodnúť kam pôjde časť z vašich daní, ktoré zaplatíte štátu. Dávame Vám do pozornosti možnosť darovať 2% z Vašich daní na podporu Základnej školy s MŠ sv. Gorazda v Nitre, ktoré môžete poukázať prostredníctvom  občianskeho združenia “Spoločenstva rodičov pri ZŠ s MŠ sv. Gorazda“.

 

Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na našej škole.

Zároveň Vás chceme poprosiť o spoluprácu pri získavaní svojich priateľov, kolegov, rodinných príslušníkov, ktorí ešte nie sú rozhodnutí a môžu nám takto pomôcť.

Vopred Vám ďakujeme za porozumenie a podporu.

Identifikačné údaje o prijímateľovi:
1. Obchodné meno alebo názov: Spoločenstvo rodičov pri ZŠ s MŠ sv. Gorazda
2. Sídlo: Dlhá 78, 949 01 Nitra
3. IČO: 37869108
4. Právna forma: občianske združenie

 

A) ak ste zamestnanec a rozhodli  ste sa podporiť školu poukázaním 2% z daní, vypíšte tlačivo:

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane (PDF)  a doručte ho do školy spolu s tlačivom:

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov (PDF), ktoré Vám vystaví Váš zamestnávateľ. Celý postup: TU

Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 

B) fyzické osoby – postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie: TU

 

C) právnické osoby – postup krokov na poukázanie 1,0% (2%) z dane pre právnické osoby: TU

 

Viac informácii a potrebné tlačivá vám poskytneme na sekretariáte školy, alebo ich získate na stránke www.rozhodni.sk