ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

2% pre školu

Vážení rodičia a priatelia školy!

Aj tento rok môžete rozhodnúť kam pôjde časť z vašich daní, ktoré zaplatíte štátu. Dávame Vám do pozornosti možnosť darovať 2% z Vašich daní na podporu Základnej školy s MŠ sv. Gorazda v Nitre, ktoré môžete poukázať prostredníctvom  občianskeho združenia “Spoločenstva rodičov pri ZŠ s MŠ sv. Gorazda“.

Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na našej škole.

V minulom roku sme vďaka Vášmu rozhodnutiu získali 6 590 eur. Časť prostriedkov  bola použitá na zakúpenie učebných pomôcok,  školského nábytku, na obnovu striech budovy MŠ a pergoly a na obnovenie priestorov školy.

Zároveň Vás chceme poprosiť o spoluprácu pri získavaní svojich priateľov, kolegov, rodinných príslušníkov, ktorí ešte nie sú rozhodnutí a môžu nám takto pomôcť.

Vopred Vám ďakujeme za porozumenie a podporu.

NOVÝ LETÁK: PDF (A4)

Identifikačné údaje o prijímateľovi:
1. Obchodné meno alebo názov: Spoločenstvo rodičov pri ZŠ s MŠ sv. Gorazda
2. Sídlo: Dlhá 78, 949 01 Nitra
3. IČO: 37869108
4. Právna forma: občianske združenie

A) ak ste zamestnanec a rozhodli  ste sa podporiť školu poukázaním 2% z daní, vypíšte tlačivo:

a doručte ho do školy spolu s tlačivom:

ktoré Vám vystaví Váš zamestnávateľ.

B) fyzické osoby poukazujú 2 % z dane prostredníctvom daňového priznania (Typ A, alebo Typ B)

Viac informácii a potrebné tlačivá vám poskytneme na sekretariáte školy, alebo ich získate na stránke www.rozhodni.sk