ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy!

Prostredníctvom Spoločenstva rodičov pri ZŠ s MŠ sv. Gorazda uchádzame sa o poukázanie 2% z daní FO a PO. Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na našej škole.

Identifikačné údaje o prijímateľovi:
1. Obchodné meno alebo názov: Spoločenstvo rodičov pri ZŠ s MŠ sv. Gorazda
2. Sídlo: Dlhá 78, 949 01 Nitra
3. IČO: 37869108
4. Právna forma: občianske združenie

V minulom roku sme vďaka Vášmu rozhodnutiu získali 4600 eur. Prostriedky boli použité na zakúpenie učebných pomôcok, školských tabúľ, školského nábytku a na obnovu priestorov školy.
Zároveň Vás chceme poprosiť o spoluprácu pri získavaní svojich priateľov, kolegov, rodinných príslušníkov, ktorí ešte nie sú rozhodnutí a môžu nám takto pomôcť.
Tlačivá na poukázanie 2 % z dane Vám môžeme zaslať prostredníctvom Vašich detí na základe vyplnenej návratky alebo ich môžete získať na našej internetovej stránke.

Vopred Vám ďakujeme za porozumenie a podporu.

 

Ak ste sa rozhodli podporiť školu poukázaním 2% z daní, vypíšte tlačivo:

a doručte ho do školy spolu s tlačivom:

ktoré Vám vystaví Váš zamestnávateľ.

Všetky potrebné informácie a tlačivá vám poskytne vedenie školy, alebo ich získate na stránke www.rozhodni.sk