ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

2. miesto v súťaži Song

Dňa 22.5. sa konala súťaž v speve anglických piesní pod názvom Song. Aj keď konkurencia bola naozaj veľká, našim žiačkam sa podarilo získať v 3. kategórii skupinového spevu 2. miesto.

Skupinu tvorili žiačky 7. ročníka: L. Lakotová, L. Krajčovičová a D. Bezáková.

Predviedli sa so skladbou Remember us this way, ktorú si aj sami hudobne doprevádzali hrou na ukulele.
Žiačkam srdečne gratulujeme a prajeme ešte mnoho krásnych tónov.