ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

25. narodeniny našej školy

V sobotu 27. júna 2015 si pedagógovia, žiaci a rodičia pripomenuli 25-ročnú existenciu našej školy. Pri tejto príležitosti sa konala slávnostná sv. omša. Po nej sa všetkým prihovoril riaditeľ ZŠ Ing. Mgr. Marek Malík a pokračovali sme slávnostnou akadémiou, programom, ktorý odprezentovali žiaci našej školy – od tých najmenších až po najstarších: hudobné a tanečné vystúpenia, recitácia a moderovania sa tiež zhostil náš deviatak Dávid.
Po skončení programu deti trávili spoločne so svojimi rodičmi čas zábavou, zasúťažili si a v rodinnej atmosfére si všetci spoločne posedeli, pochutili si na výbornom guláši či pripravených koláčikoch 
Na záver boli súťažiaci odmenení cenami z bohatej tomboly