ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Krúžok tvorivosti

Krúžok tvorivosti je tu pre tých, ktorí majú záujem a chcú rozvíjať svoj talent a kreativitu. Spoznajú rôzne materiály a techniky. Zažijú spoločné tvorenie umeleckého diela, zátišia, vitráže, kombinované techniky  frotáže, koláže a zhotovovanie dekoratívnych predmetov na rôzne príležitosti.

 

Príďte sa na nás pozrieť v stredu, každý párny týždeň v popoludňajších hodinách od 13.30 – 15.30 a zistíte, aké šikovné deti chodia do Základnej školy sv. Gorazda.