ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

3D fotografie

Žiaci sa na počítačovom krúžku naučili, ako jednoducho vytvoriť 3D fotografiu. A mali z toho naozaj dobrú zábavu 🙂