ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Duchovné obnovy

Termíny duchovných obnov pre ženy:
 
27.10. (4. pondelok)
24.11. (4. pondelok)
15.12. (3. pondelok)
26.01. (4. pondelok)
Duchovné obnovy sa konajú v kaplnke Základnej školy s materskou školou sv. Gorazda, Dlhá 78, Nitra-Chrenová.

Program:
od 16:30 hod. možnosť sv. spovede
17:00 hod. rozjímanie s kňazom pred svätostánkom
17:45 hod. prednáška
18:15 hod. spytovanie svedomia
18:25 hod. svätá omša

Duchovné obnovy pre mužov sa v Nitre konajú vo farnosti na Klokočine.
Duchovnú formáciu na obnovách zabezpečuje Opus Dei, osobná prelatúra Katolíckej Cirkvi (www.opusdei.sk).