ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

7. apríl 2020 – Deň kresťanských učiteľov

7. apríla si kresťanskí učitelia pripomínajú sviatok patróna učiteľov svätého Jána de la Salle. Nech čnosti dobrého učiteľa – múdrosť, pokora či veľkodušnosť, ktoré svätý Ján vyzdvihoval, nechýbajú ani jednému z nás. Pán Boh zaplať.