ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Elektronické odhlasovanie stravy

Vážení rodičia, milí žiaci,
od 4. septebmra 2018 je aktívna služba elektronické odhlasovanie a prihlasovanie stravy. Prostredníctvom mobilnej aplikácie (EduPage) alebo webového rozhrania (eTriedna kniha) môžu rodičia a žiaci ZŠ s MŠ podľa potreby aktualizovať objednávku stravy.

Návod na ohlásenie alebo prihlásenia stravy: EduPage – Návod na odhlasovanie stravy

Odhlásenie – prihlásenie na stravu: POSTUP