ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA – dekanátne kolo

Vo štvrtok 22.3.2012 sa v Spojenej katolíckej škole na Farskej ulici v Nitre konalo dekanátne kolo Biblickej olympiády, na ktorom nás reprezentovali:

Dávid Ceglédy, 6.roč.
Klaudia Kováčová, 5.roč.
Lucia Valentíková, 5.roč.

ktorí sa v konkurencii 14 družstiev umiestnili na 7.mieste.

Blahoželáme im a ďakujeme p.  kaplánovi Kellnerovi za ich prípravu.