ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Úsmev ako dar – poďakovanie

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar ďakuje rodičom a žiakom za zapojenie sa do zbierky trvanlivých potravín a drogérie 2019.

ĎAKUJEME