ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Absolventi

Profilové stránky žiakov, tried a absolventov našej školy:

  • 2012 – 2019: WEB
  • 2011 – 2018: WEB
  • 2010 – 2017: WEB