ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

ADVENT

Obdobie adventu sme začali sv. omšou, počas ktorej pán kaplán Ondrej Kellner  posvätil adventné vence, na ktorých počas tohto obdobia každý deň zapaľujeme sviecu pri našej spoločnej modlitbe. Pritom premýšľame, čo mal Ján Krstiteľ na mysli, keď povedal: “Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!“ (Mt 3, 3).