ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Advent v Domove dôchodcov

Počas adventu žiaci niektorí žiaci deviateho, ôsmeho a siedmeho ročníka navštevovali domov dôchodcov. Venovali starkým svoj čas na rozhovor a spoločnú modlitbu. Vyvrcholením bol vianočný program, v ktorom žiaci pripravili scénku, tance a vianočné piesne v spolupráci so stredoškolákmi a vysokoškolákmi, ktorí patria k Dobrovoľníkom útechy.

Radosť starkých, úsmev na ich tvárach bol pre nás tou najkrajšou odmenou.