ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Advent

Advent sme začali sv. omšou, počas ktorej p. kaplán posvätil adventné vence na ktorých počas tohto obdobia každý deň zapaľujeme sviecu pri našej spoločnej modlitbe.

Advent (z latinského „adventus“ – príchod) znamená príchod Krista, ktorý túžobne očakávame. V prvom rade sa pripravujeme na slávenie Vianoc, tajomstvo vtelenia. Chválime Boha, ktorý tak miloval svet, že poslal svojho Syna.

Vianočné sviatky a príprava na ne majú svoj hlbší zmysel v príprave našich sŕdc na Božiu milosť vo sviatostiach. Advent nám  pripomína, že Kristus príde. A náš život je neustálym a bdelým očakávaním tohto príchodu. Nejde iba o to, aby sme si pripomenuli historickú udalosť, ktorá sa stala pred 2000 rokmi v malej Judejskej dedinke. Oveľa potrebnejšie je pochopiť, že celý náš  život musí byť adventom, bdelým očakávaním nového konečného príchodu Krista.

Štvortýždňové obdobie adventu je pre nás najmä časom duchovnej prípravy a pokánia pred slávením Vianoc, radostnej spomienky na Narodenie Pána.

Adventná doba nie je len časom nákupnej horúčky. Má predovšetkým svoj duchovný obsah. Vyzýva  nás k stretnutiu s Kristom v každodennom živote a pripravuje nás na Jeho slávny druhý príchod.

Symbol adventu, veniec, je od nepamäti symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. Aj Biblia hovorí o venci ako o prejave úcty, radosti a víťazstva. Adventný veniec vzdáva hold tomu, ktorý je očakávaný, a ktorý zároveň prichádza ako víťaz, ako kráľ a osloboditeľ. Rozlievajúce sa svetlo z horiacich sviec vyjadruje prichádzajúceho Krista, ktorý rozptyľuje temnotu a strach, pretože on je „Svetlo sveta“ (Jn, 8,12).

Nech je advent pre Teba ako dvere, ktoré

môžeš  otvoriť pre svojich blízkych

môžeš dovoliť Ježišovi,  aby vstúpil do Tvojho srdca!

Nech je advent pre Teba ako svetlo,

môžeš si viac posvietiť do svojho vnútra,

môžeš byť svetlom pre ľudí okolo seba!

Nech je advent pre Teba ako okno,

môžeš ním pustiť čerstvý vzduch do zabehaných vzťahov,

môžeš sa viac zahľadieť na Božie dary –

hviezdy, slnko i zamračenú oblohu!

Nech je advent pre Teba ako lavička,

môžeš si nájsť čas a posedieť si chvíľu s Bohom,

môžeš si prisadnúť k blížnemu a vypočuť ho!

Nech je advent pre Teba ako hodiny,

môžeš sa viac tešiť na skoré stretnutie s Kristom,

môžeš venovať svoj čas človeku, ktorý už na to dlho čaká!

Nech je advent pre Teba ako kľúče,

môžeš nimi otvoriť miesta v srdci, ktoré sú už dlho zabuchnuté,

môžeš hľadať riešenia zdanlivo neriešiteľných vecí!

Nech je advent pre Teba ako svieca,

môžeš sa učiť vlastným rozdávaním sa zabúdať na seba,

môžeš pri tichu svetla sviece v modlitbe stretnúť Ježiša!

Nech je advent pre Teba ako zvonček,

môžeš zvoniť radosťou v každý jeden deň,

môžeš svojim životom ohlasovať  Dobrú zvesť!

Nech je advent pre Teba ako kniha,

môžeš aj pri zlých udalostiach dňa dúfať v dobrý koniec,

môžeš nezodpovedané otázky hľadať v tichu s knihou kníh – Bibliou!

Nech je advent pre Teba ako teplá dlaň,

môžeš ju zopnúť s druhou dlaňou v modlitbe,

a pocítiť tak mäkkosť Božích dlaní,

môžeš ju podať svojmu blížnemu, aby pocítil teplo človečenstva! 

 

Vyprosujeme  POŽEHNANÝ  ADVENT!