ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

AIESEC – hosťovské rodiny

Vďaka projektu „Educate Slovakia“ (AIESEC), do ktorého je zapojená naša škola, nás aj tento šk. rok navštívia stážisti z  anglicky hovoriacich krajín.  Žiaci si tak budú môcť rozšíriť a zlepšiť komunikačné i jazykové schopnosti.

Zapojiť sa môžu aj rodiny, ktoré poskytnú ubytovanie hosťujúcim stážistom.

Zapojte sa ako hosťovská rodina a prineste si kúsok sveta do svojej obývačky.

Ubytovať u seba mladého stážistu môže byť pre hosťovskú rodinu výnimočná skúsenosť, ktorá napomáha búrať predsudky a kultúrne stereotypy.

Kontaktná osoba: Martina Urbanová, tel.č. 0915 030 935