ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

AIESEC – „To, čo je iné, nemusí byť zlé.“

V termíne od 22.-26.1. 2018 nás navštívili dve lektorky, zahraničné študentky, Danielle Nicie z Nového Zélandu a Marcela Pinheiro z Brazílie, z medzinárodnej organizácie AIESEC v rámci projektu „EDUCATE SLOVAKIA“.

Hlavným zámerom bolo budovať a prehlbovať v žiakoch multikultúrne vnímanie sveta: „To, čo je iné, nemusí byť zlé.“

Žiaci taktiež mali možnosť zlepšiť svoje komunikačné schopnosti v ANJ. Danielle a Marcela nám veľmi pútavou formou porozprávali o svojich krajinách, ich tradíciách, kultúre, či problémoch. Venovali sa aj globálnym svetovým problémom a rozdielom jednotlivých krajín. Formou diskusii a rôznych zaujímavých hier sa žiaci aktívne zapojili do tohto zážitkového učenia.

Tags: