ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Aké mám POVOLANIE?

Pri slove “povolanie” obyčajne myslíme na profesiu, na prácu, ktorou sa živíme.  Keď sa však povie „životné povolanie“, vedie to človeka k zamysleniu nad tým,  k čomu nás Boh povoláva –  kde by nás chcel mať, aké je naše poslanie.

1.   kňazstvo

2.   zasvätený život

3.   laický  život

 

Nad touto skutočnosťou sa v pondelok 18.2.2013  zamýšľali  žiaci 5. až 7.ročníka našej školy na hodine Katolíckeho náboženstva so svojou katechétkou,  ale i rehoľnou  sestrou Theodóziou Janíkovou, SCSC. Žiaci nielen so záujmom počúvali svedectvo o zasvätenom živote rehoľníkov, ale pýtali sa aj zaujímavé otázky.

Ktovie, možno medzi žiakmi sedeli aj budúci rehoľníci, alebo kňazi.