ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Ako prebiehala dezinfekcia

10.9.2020: pred obnovením vyučovania,  prebehla na škole dezinfekcia priestorov polymérovým nástrekom.