ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Anglickí lektori na škole

Na prelome mesiacov január a február nás navštívili dvaja lektori, Arga Nayesya z Indonézie a Jasper Jia z Číny, z medzinárodnej organizácie AIESEC v rámci projektu „Educate Slovakia“, do ktorého sa zapojila naša škola.

Hlavným zámerom tohto projektu je budovať medzinárodné povedomie medzi účastníkmi prostredníctvom rôznych aktivít a workshopov, ako aj na odbúravanie negatívnych zvykov a správania, či zlepšovanie povedomia o témach týkajúcich sa mladých ľudí. Navyše mali žiaci možnosť hravou formou zlepšiť svoje komunikačné i jazykové schopnosti.

Nayesya a Jasper nás vniesli do atmosféry svojich krajín a poskytli nám pútavé informácie o ich kultúre, tradíciách, gastronómii, hudbe, športe, ale aj o vzdelávacom systéme. Od prvého dňa boli žiaci motivovaní sa dozvedieť niečo nové formou tohto zážitkového učenia, aktívne sa zapájali do komunikácie v anglickom jazyku a nechýbala im ani zvedavosť naučiť sa niečo nové, ako napríklad napísať svoje meno v čínštine.