ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Articles by: Editor

Jarné upratovanie

Jarné upratovanie

in Aktivity, Oznamy, Zdravie, šport a zábava, Aktivity MŠ, Materská škola

Začalo sa jarné upratovanie. Rodičia detí z MŠ a žiaci ZŠ prispeli svojim dielom k skrášleniu okolia našej školy. Ďakujeme!  

Read more ›
MŠ: Zápis detí do MŠ + DOD

MŠ: Zápis detí do MŠ + DOD

in Oznamy, Materská škola

Zápis detí do Materskej školy sv. Gorazda, spojený s Dňom otvorených dverí (DOD) sa uskutoční v dňoch: 15. – 16. mája 2017 v čase 9:00 – 11:00 hod. a 14:30 – 16:00 hod.

Read more ›
Výlet žiakov 5. a 6. ročníka

Výlet žiakov 5. a 6. ročníka

in Aktivity, Výlety a exkurzie

Naši piataci a šiestaci včera (25.6.2014) strávili pekný slnečný deň mimo školy. Boli na školskom výlete. Najprv mali možnosť pozrieť si hrad Červený Kameň. Tu sa dozvedeli , ako si kedysi nažívali hradní páni. Našich chlapcov najviac zaujali zbrane, dievčatá skôr zaujalo dobové zariadenie hradných miestností. Potom žiaci navštívili Atlantis Center v Bratislave, kde sa mohli zapojiť do rôznych aktivít, a tak sa hravou a zábavnou formou niečo zaujímavé naučiť. Získali nové vedomosti o vesmíre, o živote kozmonautov a vyskúšali improvizovaný štart rakety. Nakoniec absolvovali […]

Read more ›
Predstavenie v anglickom jazyku

Predstavenie v anglickom jazyku

in Aktivity, Zdravie, šport a zábava

 Jack and Joe 2- Jackpot    V dňoch 26.4. a 6.5. 2014 sa žiaci 5.- 9. ročníka zúčastnili na činohernom anglicko- slovenskom divadelnom predstavení „Jack and Joe 2- Jackpot“ , ktoré bolo koncipované ako inscenovaná učebná pomôcka. Naši žiaci si takouto atraktívnou a hravou formou mohli overiť svoje vedomosti, ale aj zdokonaliť sa v anglickom jazyku. Okrem toho si z predstavenia mohli zobrať ponaučenie , aké je dôležité udržiavanie dobrých súrodeneckých vzťahov

Read more ›
Európske jazykové portfólio

Európske jazykové portfólio

in Aktivity, Vzdelávanie a výchova, Základná škola, Projekty

V tomto šk. roku  bude ŠPÚ overovať experimentálnu verziu dokumentu – Európske jazykové portfólio pre žiakov vo veku 7 – 10 rokov. Z tohto dôvodu sme sa od 7. novembra 2013 aj my zapojili do spomínaného projektu. Európske jazykové portfólio slúži na to, aby žiaci mohli dokumentovať svoju viacjazyčnosť a jazykové kompetencie, proces učenia sa, svoje kontakty s jazykmi a interkultúrne skúsenosti v jednotlivých jazykoch. Pozostáva z troch častí: Jazykový pas, Jazykový životopis a Zbierka prác a dokladov. EJP sa bude  používať […]

Read more ›
Vzdelávacia metóda CLIL

Vzdelávacia metóda CLIL

in Aktivity, Oznamy, Vzdelávanie a výchova

Od nasledujúceho šk. roka 2013/2014 začína naša škola s projektom CLIL v spolupráci s  Katedrou lingvodidaktiky a  interkultúrnych štúdií PF UKF v Nitre. Práve z toho dôvodu dňa 26. júna 2013 prijala naše pozvanie doc. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD., aby nám bližšie charakterizovala vyučovaciu metódu CLIL (Content and Language Integrated Learning– vyučovanie nejazykových predmetov prostredníctvom cudzieho jazyka), keďže aj vďaka tejto metóde žiaci nadobudnú pozitívnejší postoj k cudziemu jazyku, zlepšia svoje komunikačné kompetencie, a taktiež  sú lepšie pripravení na praktický život a prácu v multikultúrnej spoločnosti, čo […]

Read more ›