ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Babysitting Day

Dňa 10.12.2015 sa učitelia a pracovníci ZŠ s MŠ sv. Gorazda rozhodli podporiť akciu – Babysitting Day.

Cieľom Babysitting Day je upozorniť nielen rodičov a verejnosť, ale aj samotných učiteľov na skutočnosť, že naša mzda je na úrovni opatrovateliek detí alebo nižšia. Počas tohto dňa nebudeme vykonávať výchovno-vzdelávaciu činnosť tak, ako to denne robíme, ale obmedzíme sa iba na činnosť stráženia detí. Keďže nám záleží na podpore rodičov a širšej verejnosti, ponúkneme v tento deň našim deťom aktivity, ktoré sú hodné vysokoškolsky vzdelaných opatrovateľov. Spája nás jeden cieľ, a tým je zlepšenie školstva. Ak tento cieľ chceme dosiahnuť, musí nás byť viac.

Rozvrh hodín a organizácia dňa v MŠ, ZŠ a ŠKD sa nemení!

Babysitting Day – Deň varovania. Štát poskytuje na vzdelávanie a výchovu Vášho dieťaťa tak malé prostriedky, že to pokryje výdavky iba na jeho stráženie – varovanie. Babysitting je ale pre každé dieťa málo, preto upozorňujeme na to, že my ho chceme aj vychovávať a vzdelávať. V momentálnych podmienkach to nie je možné. A my sa odmietame ďalej len nečinne prizerať.