ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Beseda o Ľubomírovi Feldekovi

Dňa 26.10.2016 sa žiaci 2. stupňa v rámci náučného dňa vybrali na návštevu do Krajskej knižnice Karola Kmeťku v Nitre, kde nám zodpovedná pracovníčka porozprávala o chode či fungovaní knižnice, ale aj o tom, ako si žiaci môžu založiť svoj vlastný čitateľský preukaz.

Mali sme besedu o známom slovenskom spisovateľovi, Ľubomírovi Feldekovi, počas ktorej sa žiaci dozvedeli o jeho zaujímavom živote a literárnej tvorbe.

Na záver mali žiaci možnosť prejsť si jednotlivé oddelenia detskej literatúry a prelistovať si knihy, ktoré ich zaujali.

Dúfame, že na základe tejto príjemnej skúsenosti sa naši žiaci čoskoro stanú členmi a náruživými čitateľmi.