ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Beseda o misiách v Rusku

V utorok 11. októbra sme mali besedu s misionárkou sestrou Kajou Hečkovou zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky. Sestra Kaja pôsobí už 10 rokov v Nižnom Tagile na Sibíri. Podelila sa s nami o svoju misionársku službu. Venuje sa tam predovšetkým deťom a chorým. Priblížila nám prostredie, ktoré sa stalo jej domovom a povzbudila nás, aby sme sa aj my stali misionármi na tom mieste kde sa práve nachádzame. Niektorí sme sa zaviazali, že sa budeme modliť za ľudí, ktorých životný príbeh nám prerozprávala, a ktorých sme si odniesli domov nielen s menom na lístku, ale aj srdci.