ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Beseda o misiách

Dňa 27.10.2015 sme mali besedu o misiách so sestrami Máriou Ševčíkovou a Rosou Guadalupe Treviño Ríos. Rozprávali nám o krajinách, v ktorých sú sestry Útechy na misiách, ako sú napr. Španielsko, či Mexiko. Predstavili nám aj Kongregáciu sestier Panny Márie Útechy ako aj ich zakladateľku sv. Mariu Rosu Molas.