ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Beseda s misionárom ThLic. Jánom Halamom SVD

25. januára 2012 sa konala na ZŠ s MŠ sv. Gorazda beseda s misionárom ThLic. Jánom Halamom SVD, ktorý v auguste 2012 navštívil Indiu, aby sa zúčastnil primícií novokňaza pátra Johnynoho Ambatu SVD.

Tento hosť na školu nebol pozvaný náhodne. Do Indie totiž putoval výťažok (690,90 €) z Misijných trhov, ktoré sme organizovali v decembri 2011 vo farnosti a v našej škole. Peniaze budú slúžiť na podporu stavby kostolíka v rodisku pátra Johnyho, v Adampare v štáte Kerala. Páter Halama nám porozprával o mnohorakosti tejto pre nás exotickej krajiny. Dozvedeli sme sa, že katolícka Cirkev plní v Indii dôležité poslanie. Okrem ohlasovania Evanjelia, pomáha budovať v chudobných oblastiach dôležité objekty, vzdeláva, zriaďuje nedeľné školy, venuje sa opusteným deťom… Mohli sme si pozrieť aj niekoľko predmetov ktoré používajú ľudia v Indii:  skladací trstinový klobúk, indickú pánsku košeľu, stojan na sv. Písmo vyrobené z jedného kusa dreva, štólu, bubon – čomu sa tešili najmä deti z MŠ.

Okrem toho, že žiakom v tento deň odpadli niektoré vyučovacie hodiny, sme sa aj poučili, že svet je väčší ako miestnosť doma kde máme počítač, že sú ľudia, ktorí nám majú svojim životom čo povedať a že sa nemáme prečo sťažovať, že…. vonku prší, že sme dnes zase museli ráno vstať a ísť do školy, že…