ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Beseda s misionárom

Vo štvrtok 12.októbra zavítal do našej školy misionár P. Michal Vrták zo Spoločnosti Božieho Slova. P. Michal svojím rozprávaním o Mexiku, kde pôsobil dva roky, zaujal malých aj veľkých. Nerozprával však len o Mexiku, ale chcel nás všetkých bez rozdielu povzbudiť byť misionármi na tom mieste kde sme, veď každého z nás Pán Ježiš pozýva prinášať svedectvo o jeho láske a dobrote. V novembri P. Michal odchádza na svoju novú misiu na Kubu. Sľúbili sme mu, že sa budeme modliť, aby sa cez neho Pán Ježiš dostal k srdciam mnohých Kubáncov.

Už teraz sa tešíme keď nám niekedy porozpráva o svojej novej skúsenosti a o živote na Kube.