ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Beseda s príslušníčkami PZ SRbh

Dňa 29. októbra 2014 sa v rámci teoretickej časti Ochrany života a zdravia /OZO/ uskutočnili besedy s príslušníčkami policajného zboru SR- kapitánka Mgr. Iveta Matejová, KR PZ NR, vrchná inšpektorka Mgr. Zuzana Bucheňová,  MsP NR .Tie pre žiakov 2. stupňa vybrali zaujímavé témy. Nastolili problematiku porušovania ľudských práv a šikanovania. Žiaci ďalej diskutovali o bezpečnom používaní internetu a mobilných telefónov, zamerali sa aj na ochranu osobných údajov. Ďakujeme za zaujímavé a poučné prednášky, ktoré sa všetkým páčili.