ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Beseda s príslušníčkou MsP NR

Dňa 22. januára  2015 sa v rámci projektu Protidrogovej prevencie  uskutočnila beseda s príslušníčkou policajného zboru SR, vrchnou inšpektorkou Mgr. Zuzanou Bucheňovou,  MsP NR .Tá sa so žiakmi 1. stupňa rozprávala a preberala problematiku porušovania ľudských práv, šikanovania, správania sa v situáciách pri stretnutí s cudzími ľuďmi mimo školy a domu…. Žiaci ďalej diskutovali o bezpečnom používaní internetu a mobilných telefónov, zamerali sa aj na ochranu osobných údajov. Ďakujeme za poučnú prednášku a diskusiu, ktorá sa deťom veľmi páčila.