ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

BIBLIA NA CESTÁCH

V pondelok 15.10 sa žiaci 9.ročníka zúčastnili unikátnej putovnej výstavy „Biblia na cestách“.

Mali sme možnosť vidieť mnoho vydaní tejto Knihy kníh a ešte aj vo viacerých jazykoch. Marína nám prečítala kúsok aj z arabskej Biblie. Zaujalo nás najmenšie vydanie Biblie, z ktorej sme sa snažili niečo prečítať ako aj obrovská Biblia s ilustráciami známeho španielskeho maliara Salvadora Dalího. Dozvedeli sme sa, že vyšla v roku 2011 a to v počte 333 výtlačkov. Našej pozornosti neuniklo ani zaujímavé vydanie Biblie na materiály, ktorý je odolný vode. Bola umiestnená v nádobe s vodou , a jej strany sa nerozmáčali.

Uvedomili sme si, že toto napísané Božie Slovo je naozaj stále živé a aktuálne a každý ho môže čítať vo svojom jazyku.

Plagát: PDF