ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

MŠ: Biblia očami detí

Do výtvarnej súťaže Biblia očami detí sa zapojila aj naša Materská škola sv. Gorazda. Zaangažovali sme deti  do vnímania a prežívania biblických dejín.

Na základe výsledkov diecézneho kola sa v I. kategórii MŠ umiestnili deti zo strednej triedy Lienok:

Na 1.mieste Natália  s výtvarným dielkom „Jozef sa raduje z nových šiat od otca so zvieratkami“

2. miesto patrí Biance s témou dielka: „Utíšenie búrky na mori“

3. miesto získala Petronela  vyobrazením témy: „Pán Ježiš utíšil búrku“

Pán Boh zaplať za krásne ceny a najmä za požehnané srdcia i ruky malých umelcov.

ĎAKUJEME