ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA

Jeden z prameňov poznávania P.Boha je Sväté písmo. Každý kresťan by ho mal dobre poznať. Aby sa žiakom druhého stupňa o niečo ľahšie jednotlivé knihy študovali, koná sa každý rok BIBLICKÁ OLYMPIÁDA. Tento rok je to už 14. ročník.
Najskôr sa s určenými knihami popasovali žiaci v triednom kole. Traja najúspešnejší postúpili do školského kola, ktoré sa vo veselej a priateľskej atmosfére konalo 11. februára 2015.

Správnosť odpovedí hodnotila porota:
p.kaplán Ondrej Kellner – predeseda poroty
Marek Malík, riaditeľ školy
Katarína Šlosárová

Prví traja najúspešnejší súťažiaci budú reprezentovať našu školu na dekanátnom kole:
1. Michaela Škvareková, 9. roč.
2. Terézia Kalininová, 5. roč.
3. Geri Kalinin, 9. roč.

Na štvrtom mieste sa umiestnili dvaja žiaci. Keďže náhradníkom, ktorý sa tiež pripravuje na dekanátne kolo môže byť len jeden, predseda poroty im musel dať tzv. “rozstrelové“ otázky. Bol to vyrovnaný súboj, no nakoniec sa predsa len podarilo byť o kúsok lepším Petrovi Szovicsovi zo 6. roč. Nič to Zuzka Daňová (9. roč.), snáď o rok.

Všetkým zúčastneným blahoželáme a postupujúcim držíme palce.