ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA – školské kolo

V školskom roku 2011/2012 sa konal 11. ročník Biblickej olympiády, ktorú organizuje Konferencia biskupov Slovenska v spolupráci s Ministerstvom školstva SR. Ide o postupovú súťaž, ktorá prebieha v triednych kolách až po celoslovenské. Tento školský rok si mali súťažiaci naštudovať zo Starého zákona knihu Genesis a z Nového zákona Evanjelium podľa sv. Marka.
Keďže sa našťastie aj na našej škole nachádzajú žiaci, ktorí chcú lepšie poznať sv. Písmo, mohli sme sa prihlásiť aj my a tak sa 10.2.2012 konalo školské kolo, ktorého sa zúčastnilo 11 žiakov z 5.- 7.ročníka. Súťažné úlohy, ktoré pripravil p. kaplán Ondrej Kellner boli zaujímavé. Bolo ich sedem – Test, okruh Áno/nie, Čo bolo skôr, Kto je kto, Slovník a Bonbóniky.
Na prvých troch miestach sa umiestnili:

1.miesto: Dávid Ceglédy, 6.roč. 52 bodov

2.miesto: Klaudia Kováčová, 5.roč. 47 bodov

3.miesto: Lucia Valentíková, 5.roč. 45 bodov

Na 4. mieste sa umiestnil Gery Kalinin zo 6.roč. (39 bodov), ktorý sa bude ďalej pripravovať ako náhradník.
Tešíme sa, že budú reprezentovať našu školu.

Ozaj, vedeli by ste?

1. Ktorý z menovaných nebol Jakubovým synom?

a) Ruben
b) Ezau
c) Jozef

2. Ježiš videl akúsi chudobnú vdovu, ako do chrámovej pokladnice vhodila dve drobné mince a povedal: „Zlorečený človek, ktorý do zvončeka hádže mince a nie bankovky!“ ÁNO / NIE

3. Človek, ktorý poprosil Piláta o Ježišovo telo, aby ho mohol pochovať sa volal …………………….

4. Slovník – podčiarkni správny význam slov:
TALITHA KUM:
Poďte ku mne všetci. Dievča, hovorím ti vstaň! Odpúšťajú sa ti hriechy.

5. Bonbónik:
Čo tvorilo základ jedálnička Jána Krstiteľa? ………………………………..

Spracovala: Daniela Balážová