ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Biblická olympiáda

Po návrate z polročných prázdnin sa v utorok 4.2.2014 v našej škole konalo školské kolo BIBLICKEJ OLYMPIÁDY, do ktorého postúpili traja žiaci, ktorí sa najlepšie umiestnili v triednom kole. Súťaž pozostávala zo šiestich súťažných úloh.  Správnosť odpovedí vyhodnocovala odborná porota v zložení: pán kaplán O. Kellner (predseda poroty), pán diakon J. Musil, pán riaditeľ M. Malík. Súťaž moderovala D. Balážová.

V dekanátnom kole našu školu budú reprezentovať žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach:

  1. 1.       Miška Škvareková   8.roč.
  2. 2.       Zuzka Daňová        8.roč.
  3. 3.       Peter Szovics         5.roč.

Ako náhradníčka sa bude pripravovať Sára Pilková, 5.roč., ktorá získala 4.miesto.

Všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme!