ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Biologická olympiáda

V kategórii E , odbornosť zoológia si s ostatnými súťažiacimi dňa 9. 4. 2015 zmeral sily Peter Szovics (6.roč). Z celkového množstva 150 bodov získal 111, čím sa stal úspešným riešiteľom. Medzi 15 súťažiacimi sa umiestnil ma 9.-10. mieste.
V kategórii F – zvieratá a rastliny našich lesov – medzi staršími žiakmi dňa 9. 6. 2015 súťažilo družstvo Biomachri v zložení: Samuel Bezák, Šimon Koprda, Emanuel Kukučka, René Molnár a Peter Pinter. Zo 170 bodov získali 158,5 boda, čím sa zaradili na 2. miesto medzi 8. družstvami (od víťazného miesta ich delil iba polbodík).

Všetkým zúčastneným blahoželáme k nádherným výsledkom získaným náročnou prípravou.