ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Biologická olympiáda

V stredu 4. júna  2014 sa konalo obvodné kolo biologickej olympiády kategórie F.

Z našej školy sa zúčastnili 2 družstvá:

Realisti  – piataci: Zuzana Kočajdová, Bianka Floreková, Martin Kompas, Peter Szovicz a Sára Pilková súťažili v kategórii starších žiakov. Medzi desiatimi družstvami sa prebojovali na výborné 3. miesto.

Biomachri –štvrtáci: René Molnár, Peter Pintér, Šimon Koprda, Emanuel Kukučka, Samuel Bezák súťažili v kategórii mladších žiakov. Skončili na výbornom 2. mieste, medzi šiestimi družstvami.

Obe družstvá získali diplom a vecnú odmenu.

O