ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Budúcnosť je BETLEHEMSKÉ DIEŤA

3. adventná nedeľa v našom farskom kostole v Nitre na Chrenovej  bola spestrená  vianočnou scénkou  „BUDÚCNOSŤ  JE  JASNÁ  – BUDÚCNOSŤ  JE   BETLEHEMSKÉ  DIEŤA“  s ktorou vystúpili  žiaci 3. a 4. ročníka.