ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Aktivity

Pozvánka „Desiatok za školu“

Pozvánka „Desiatok za školu“

in Duchovný život

Pozývame všetkých rodičov, pedagógov, zamestnancov, priaznivcov: spojme sa v modlitbe – za našu školu, za uzdravenie chorých a skorý návrat do vyučovacieho procesu. ĎAKUJEME. Spoločenstvo rodičov pri ZŠ s MŠ sv. Gorazda

Read more ›
7. apríl 2020 – Deň kresťanských učiteľov

7. apríl 2020 – Deň kresťanských učiteľov

in Oznamy, Duchovný život

7. apríla si kresťanskí učitelia pripomínajú sviatok patróna učiteľov svätého Jána de la Salle. Nech čnosti dobrého učiteľa – múdrosť, pokora či veľkodušnosť, ktoré svätý Ján vyzdvihoval, nechýbajú ani jednému z nás. Pán Boh zaplať.

Read more ›
Spoločná KRÍŽOVÁ  CESTA

Spoločná KRÍŽOVÁ CESTA

in Aktivity, Oznamy, Duchovný život

Popolcovou stredou začíname pôstne obdobie. Každý piatok ráno o 7,30 hod.  sa spoločne stretneme, všetci žiaci a pedagógovia, na krížovej ceste v telocvični.  

Read more ›
Školský ples 2020

Školský ples 2020

in Kultúrny a spoločenský život, Aktivity

Na sviatok sv. Valentína 14.2.2020, sa uskutočnil školský ples, na ktorom sa zúčastnili rodičia, kňazi, učitelia, vychovávateľky a ostatní zamestnanci školy. Povzbudení slovami nášho p. farára, aby sme budovali dobré vzťahy s Bohom a medzi sebou navzájom, tešili sme sa, že môžeme byť jednoducho spolu a mať pre seba čas. Veselý spev a tanec nás sprevádzal až do neskorých ranných hodín. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli, všetkým, ktorí prispeli do tomboly a dobre sa zabávali.

Read more ›
Chránené heslom: Lyžiarsky nielen výcvik

Chránené heslom: Lyžiarsky nielen výcvik

in Aktivity, Zdravie, šport a zábava

Článok nemá zhrnutie, pretože je chránený.

Read more ›
Vianočné predstavenie + foto

Vianočné predstavenie + foto

in Kultúrny a spoločenský život, Aktivity

Dňa 16.12.2019 v Starom divadle Karola Spišáka sa žiaci našej ZŠ s MŠ predstavili vo Vianočnom predstavení. Predstavenie bolo rozdelené do troch častí: v 1.časti vystúpili škôlkari s ich piesňami a  básňami a  v 2.časti predviedli divadelné predstavenie žiaci našej školy, ktorí navštevujú divadelný krúžok.  V závere sa predstavili  hudobníci hrou na klavíri, akordeóne, violončele , gitare i husliach. Veríme, že sa naše vystúpenie všetkým páčilo  a že sa opäť stretneme  pri podobnej príležitosti.

Read more ›
Karneval na II. stupni

Karneval na II. stupni

in Aktivity, Zdravie, šport a zábava

V piatok 7. 2. 2020 sme mali na II. stupni fašiangový karneval. V maskách prišli žiaci od V. po VII. ročník (ostatní boli na lyžiarskom výcviku) a dokonca i pani učiteľky. Počas dopoludnia si žiaci zasúťažili vo viacerých disciplínach: štafetové, slalomové, individuálne i kolektívne, zamerané na rýchlosť i šikovnú taktiku. Zatancovali sme si i spoločný tanec i preskúšali svoje vedomosti. Najkreaívnejšie masky i najúspešnejšia trieda v súťažných disciplínach boli na záver odmenené. Ďakujeme žiakom za prípravu masiek a pani učiteľkám za prípravu a organizáciu súťaží. Spolu sme si tak vytvorili veselý […]

Read more ›
Hviezdoslavov Kubín 2020

Hviezdoslavov Kubín 2020

in Kultúrny a spoločenský život, Aktivity

Dňa 30. 1. 2020 sa konalo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnilo sa ho trinásť súťažiacich, ktorí boli rozdelení podľa ročníkov do dvoch kategórií. Obe kategórie boli ďalej rozdelené na poéziu a prózu. Odbornú porotu tvorili: Mgr. Ferenczyová, Mgr. Ševčíková, Mgr. Botošová a Mgr. Hasprová. V prvej kategórii v prednese prózy sa na prvom mieste umiestnila N. Podobová s ukážkou od P. Glocka Kráľ psov a zázračná dolina. Na druhom mieste sa umiestnila M. Bezáková s dielom P. Stoličného Opica Škorica opäť […]

Read more ›
Educate Slovakia

Educate Slovakia

in Kultúrny a spoločenský život, Aktivity, Vzdelávanie a výchova

V rámci projektu „Educate Slovakia“, ktorý realizuje medzinárodná organizácia AIESEC, mali naši žiaci tento mesiac možnosť zapojiť sa do neformálneho jazykového vzdelávania. Účelom tohto projektu bolo rozšíriť interkultúrne vedomosti a zlepšiť komunikačné i jazykové schopnosti našich žiakov. Výučba pozostávala z týždňového učebného plánu, v rámci ktorého dve stážistky Chandrika Zahra a Tang Chu Yang za aktívneho používania anglického jazyka rozvíjali u našich žiakov sebareflexiu, zodpovednosť a toleranciu k rozmanitosti. Chandrika a Minnie nás veľmi pútavo oboznámili s dôležitými informáciami o Taiwane a Indonézii, s ich kultúrou, udalosťami, gastronómiou a rôznymi tradíciami […]

Read more ›
Veľká továreň na slová

Veľká továreň na slová

in Kultúrny a spoločenský život, Aktivity

Dňa 6.12.sa žiaci 1. stupňa v rámci osláv sv. Mikuláša zúčastnili predstavenia v Starom divadle Karola Spišáka. Adaptácia súčasnej rozprávky Agnès de Lestrade Veľká továreň na slová voviedla deti do krajiny, v ktorej sa musí za slová platiť. A tie najkrajšie sú, samozrejme, najdrahšie. Deti hra o význame a sile slov zaujala a poučila.  

Read more ›