ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Duchovný život

Milión detí sa modlí ruženec

Milión detí sa modlí ruženec

in Aktivity, Duchovný život

Mesiac október 2019 vyhlásil pápež František za Mimoriadny misijný mesiac. Tohtoročná celosvetová iniciatíva Milión detí sa modlí ruženec, ku ktorej sme sa opäť pripojili, sa venovala téme Misie. S deťmi sme sa modlili za misionárov a nové misijné povolania.  

Read more ›
Noc čítania biblie v škole

Noc čítania biblie v škole

in Aktivity, Výlety a exkurzie, Duchovný život

Žiaci tretích ročníkov, ktorí boli na prvom svätom prijímaní strávili piatok 24. mája po skončení ŠKD prehlbovaním svojej viery prostredníctvom hier a aktivít spojených s čítaním biblie. Začali slávením sv. omše vo farskom kostole, po ktorej nasledovali hry a modlitby. Témou biblických aktívit bol dobrý pastier. Na druhý deň ráno sme sa spoločne naraňajkovali a pomodlili a plní krásnych zážitkov sa vrátili domov.

Read more ›
Spoločná KRÍŽOVÁ  CESTA

Spoločná KRÍŽOVÁ CESTA

in Aktivity, Oznamy, Duchovný život

Popolcovou stredou začíname pôstne obdobie. Každý piatok ráno o 7,30 hod.  sa spoločne stretneme, všetci žiaci a pedagógovia, na krížovej ceste v telocvični.  

Read more ›
Milión detí sa modlí ruženec

Milión detí sa modlí ruženec

in Kultúrny a spoločenský život, Aktivity, Aktivity MŠ, Materská škola, Duchovný život

Žiaci a pedagógovia ZŠ a MŠMilión detí sa modlí ruženec sa dňa 18. októbra 2018 pripojili k takmer 70 krajinám, kde sa deti zjednotili v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete, v ktorom je viac ako 40 krajín sužovaných prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom. Cieľom iniciatívy bolo povzbudiť deti k tomu, aby svojimi vlastnými dostupnými prostriedkami – predovšetkým modlitbou – bojovali za pokoj ľudského srdca a mier vo svojich mestách a krajinách. Dňa 18. októbra 2018 sa teda hlasy detí, nevinných […]

Read more ›
BIBLIA NA CESTÁCH

BIBLIA NA CESTÁCH

in Aktivity, Výlety a exkurzie, Duchovný život

V pondelok 15.10 sa žiaci 9.ročníka zúčastnili unikátnej putovnej výstavy „Biblia na cestách“. Mali sme možnosť vidieť mnoho vydaní tejto Knihy kníh a ešte aj vo viacerých jazykoch. Marína nám prečítala kúsok aj z arabskej Biblie. Zaujalo nás najmenšie vydanie Biblie, z ktorej sme sa snažili niečo prečítať ako aj obrovská Biblia s ilustráciami známeho španielskeho maliara Salvadora Dalího. Dozvedeli sme sa, že vyšla v roku 2011 a to v počte 333 výtlačkov. Našej pozornosti neuniklo ani zaujímavé vydanie Biblie […]

Read more ›
Misijné trhy v ZŠ s MŠ sv. Gorazda 2017

Misijné trhy v ZŠ s MŠ sv. Gorazda 2017

in Materská škola, Duchovný život

V dňoch 6.11. až 10.11.2017 sa v ZŠ s MŠ uskutočnili Misijné trhy. Zapojili sme sa sumou 260,25 Euro do Misijného diela detí, ktoré sa snaží o to, aby deti v misiách vyrastali zdravé a bez strachu o svoju budúcnosť. Toto dielo poskytuje financie na stavby a prevádzkovanie nemocníc, škôl, sirotincov, centier pre duševne a fyzicky postihnuté deti, pokrýva nákup učebných pomôcok a oblečenia, či navŕtanie studní s pitnou vodou. Ďakujeme všetkým zúčastneným za otvorené srdcia pre chudobu iných.  Vaše príspevky sme odoslali […]

Read more ›
Misijné múzeum

Misijné múzeum

in Aktivity MŠ, Materská škola, Duchovný život

Všetky triedy našej materskej školy navštívili Misijné múzeum na Kalvárii. Okrem prehliadky stálej expozície sa stretli s vizionárom z Afriky od ktorého prijali požehnanie.

Read more ›
Milión detí sa modlí ruženec

Milión detí sa modlí ruženec

in Aktivity, Duchovný život

Iniciatíva „Milión detí sa modlí ruženec“ sa stretla celosvetovo s veľkým ohlasom. V minulom roku sa jej zúčastnili deti v 69 krajinách vrátane detí z našej škôlky a školy. Aj tento rok sme sa 18.októbra o 9,00 zjednotili v modlitbe ruženca každý vo svojej triede. Modlili sme sa za pokoj vo svete a pridali sme aj naše osobné úmysly. …Bolo to v nedeľu, 13.mája 1917, keď sa František, Hyacinta a Lucia stretli s „Krásnou Pani z neba“. Zúrila 1.svetová vojna […]

Read more ›
Beseda s misionárom

Beseda s misionárom

in Aktivity, Oznamy, Duchovný život

Vo štvrtok 12.októbra zavítal do našej školy misionár P. Michal Vrták zo Spoločnosti Božieho Slova. P. Michal svojím rozprávaním o Mexiku, kde pôsobil dva roky, zaujal malých aj veľkých. Nerozprával však len o Mexiku, ale chcel nás všetkých bez rozdielu povzbudiť byť misionármi na tom mieste kde sme, veď každého z nás Pán Ježiš pozýva prinášať svedectvo o jeho láske a dobrote. V novembri P. Michal odchádza na svoju novú misiu na Kubu. Sľúbili sme mu, že sa budeme modliť, […]

Read more ›
1. sv. prijímanie – slávnostný deň

1. sv. prijímanie – slávnostný deň

in Aktivity, Duchovný život

V nedeľu 7.mája naši tretiaci prežili jeden z najkrajších dní svojho života. Na svätej omši o 11:00 hod. vo farnosti sv. Martina po prvý krát prijali Pána Ježiša do svojho srdiečka. Všetky žiarili šťastím, pretože sa im splnil očakávaný sen, na ktorý sa po celý rok usilovne a s radosťou pripravovali. Svätá omša bola výnimočná aj tým, že všetky deti sa zapojili do jej slávenia a tak spoločne vytvorili neopakovateľnú atmosféru. Bol to slávnostný deň pre ich rodiny, ale aj pre našu školu.  

Read more ›