ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Duchovný život

Noc čítania biblie v škole

Noc čítania biblie v škole

in Aktivity, Výlety a exkurzie, Duchovný život

Žiaci tretích ročníkov, ktorí boli na prvom svätom prijímaní strávili piatok 24. mája po skončení ŠKD prehlbovaním svojej viery prostredníctvom hier a aktivít spojených s čítaním biblie. Začali slávením sv. omše vo farskom kostole, po ktorej nasledovali hry a modlitby. Témou biblických aktívit bol dobrý pastier. Na druhý deň ráno sme sa spoločne naraňajkovali a pomodlili a plní krásnych zážitkov sa vrátili domov.

Read more ›
Spoločná KRÍŽOVÁ  CESTA

Spoločná KRÍŽOVÁ CESTA

in Aktivity, Oznamy, Duchovný život

Popolcovou stredou začíname pôstne obdobie. Každý piatok ráno o 7,30 hod.  sa spoločne stretneme, všetci žiaci a pedagógovia, na krížovej ceste v telocvični.  

Read more ›
Milión detí sa modlí ruženec

Milión detí sa modlí ruženec

in Kultúrny a spoločenský život, Aktivity, Aktivity MŠ, Materská škola, Duchovný život

Žiaci a pedagógovia ZŠ a MŠMilión detí sa modlí ruženec sa dňa 18. októbra 2018 pripojili k takmer 70 krajinám, kde sa deti zjednotili v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete, v ktorom je viac ako 40 krajín sužovaných prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom. Cieľom iniciatívy bolo povzbudiť deti k tomu, aby svojimi vlastnými dostupnými prostriedkami – predovšetkým modlitbou – bojovali za pokoj ľudského srdca a mier vo svojich mestách a krajinách. Dňa 18. októbra 2018 sa teda hlasy detí, nevinných […]

Read more ›
BIBLIA NA CESTÁCH

BIBLIA NA CESTÁCH

in Aktivity, Výlety a exkurzie, Duchovný život

V pondelok 15.10 sa žiaci 9.ročníka zúčastnili unikátnej putovnej výstavy „Biblia na cestách“. Mali sme možnosť vidieť mnoho vydaní tejto Knihy kníh a ešte aj vo viacerých jazykoch. Marína nám prečítala kúsok aj z arabskej Biblie. Zaujalo nás najmenšie vydanie Biblie, z ktorej sme sa snažili niečo prečítať ako aj obrovská Biblia s ilustráciami známeho španielskeho maliara Salvadora Dalího. Dozvedeli sme sa, že vyšla v roku 2011 a to v počte 333 výtlačkov. Našej pozornosti neuniklo ani zaujímavé vydanie Biblie […]

Read more ›
Misijné trhy v ZŠ s MŠ sv. Gorazda 2017

Misijné trhy v ZŠ s MŠ sv. Gorazda 2017

in Materská škola, Duchovný život

V dňoch 6.11. až 10.11.2017 sa v ZŠ s MŠ uskutočnili Misijné trhy. Zapojili sme sa sumou 260,25 Euro do Misijného diela detí, ktoré sa snaží o to, aby deti v misiách vyrastali zdravé a bez strachu o svoju budúcnosť. Toto dielo poskytuje financie na stavby a prevádzkovanie nemocníc, škôl, sirotincov, centier pre duševne a fyzicky postihnuté deti, pokrýva nákup učebných pomôcok a oblečenia, či navŕtanie studní s pitnou vodou. Ďakujeme všetkým zúčastneným za otvorené srdcia pre chudobu iných.  Vaše príspevky sme odoslali […]

Read more ›
Misijné múzeum

Misijné múzeum

in Aktivity MŠ, Materská škola, Duchovný život

Všetky triedy našej materskej školy navštívili Misijné múzeum na Kalvárii. Okrem prehliadky stálej expozície sa stretli s vizionárom z Afriky od ktorého prijali požehnanie.

Read more ›
Milión detí sa modlí ruženec

Milión detí sa modlí ruženec

in Aktivity, Duchovný život

Iniciatíva „Milión detí sa modlí ruženec“ sa stretla celosvetovo s veľkým ohlasom. V minulom roku sa jej zúčastnili deti v 69 krajinách vrátane detí z našej škôlky a školy. Aj tento rok sme sa 18.októbra o 9,00 zjednotili v modlitbe ruženca každý vo svojej triede. Modlili sme sa za pokoj vo svete a pridali sme aj naše osobné úmysly. …Bolo to v nedeľu, 13.mája 1917, keď sa František, Hyacinta a Lucia stretli s „Krásnou Pani z neba“. Zúrila 1.svetová vojna […]

Read more ›
Beseda s misionárom

Beseda s misionárom

in Aktivity, Oznamy, Duchovný život

Vo štvrtok 12.októbra zavítal do našej školy misionár P. Michal Vrták zo Spoločnosti Božieho Slova. P. Michal svojím rozprávaním o Mexiku, kde pôsobil dva roky, zaujal malých aj veľkých. Nerozprával však len o Mexiku, ale chcel nás všetkých bez rozdielu povzbudiť byť misionármi na tom mieste kde sme, veď každého z nás Pán Ježiš pozýva prinášať svedectvo o jeho láske a dobrote. V novembri P. Michal odchádza na svoju novú misiu na Kubu. Sľúbili sme mu, že sa budeme modliť, […]

Read more ›
1. sv. prijímanie – slávnostný deň

1. sv. prijímanie – slávnostný deň

in Aktivity, Duchovný život

V nedeľu 7.mája naši tretiaci prežili jeden z najkrajších dní svojho života. Na svätej omši o 11:00 hod. vo farnosti sv. Martina po prvý krát prijali Pána Ježiša do svojho srdiečka. Všetky žiarili šťastím, pretože sa im splnil očakávaný sen, na ktorý sa po celý rok usilovne a s radosťou pripravovali. Svätá omša bola výnimočná aj tým, že všetky deti sa zapojili do jej slávenia a tak spoločne vytvorili neopakovateľnú atmosféru. Bol to slávnostný deň pre ich rodiny, ale aj pre našu školu.  

Read more ›
Školské kolo Biblickej olympiády

Školské kolo Biblickej olympiády

in Aktivity, Súťaže, Duchovný život

V utorok 31.1.2017 sa uskutočnilo školské kolo Biblickej olympiády, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia 5.-8. ročníka, ktorí dosiahli najvyšší počet bodov v triednych kolách. Do tohtoročnej súťaže boli vybrané tri knihy zo Starého zákona: Kniha Genezis 1-11, Kniha Sudcov, Kniha proroka Daniela 1-6, 13-14 a z Nového zákona to bol list Efezanom. Spoločnou témou bol boj o pravé hodnoty. Po dvojhodinovom súťažení na prvom mieste skončila Zuzka Kočajdová , na druhom mieste Peter Szovics, obidvaja z ôsmeho ročníka, a na […]

Read more ›