ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Spevokol

Vianoce 2013

Vianoce 2013

in Spevokol, Aktivity

Posledný deň pred vianočnými prázdninami žiaci prvého stupňa strávili spoločne a spríjemnili si ho navzájom programom, ktorý si pripravili deti z každého ročníka. Na záver sme spoločne spievali koledy a vytvorili si tak úžasnú vianočnú atmosféru aj niekoľko dní pred Vianocami 🙂  

Read more ›
Vykročme za Ježišom….

Vykročme za Ježišom….

in Spevokol, Aktivity, Duchovný život

Najradšej  by sme mali život, v ktorom sa žije dobre, bez problémov, v ktorom nás stále niečo príjemne prekvapuje…  Po krátkej  úvahe zistíme,  že sa to nedá. Že život je neustále rozhodovanie  sa medzi dobrým a zlým. Dnes sme oslavovali sviatok Nanebovstúpenia Pána a Ježiš nám dal pozvánku.  Pozýva nás k rozhodnutiu  vystúpiť a vystupovať do neba… Každé rozhodnutie pre dobro, pre Neho –  je krôčik o stupienok vyššie,  bližšie k  Nemu.  Naopak, každé rozhodnutie pre zlo je krokom späť. […]

Read more ›
Slávnosť 1. sv. prijímania

Slávnosť 1. sv. prijímania

in Spevokol, Aktivity, Duchovný život

Táto nedeľa  13.  mája bola pre našu školu zvlášť slávnostná, pretože  17 našich tretiakov   prvýkrát pristúpilo k oltáru, aby prijalo sviatosť Oltárnu. Celý týždeň  sa už niesol v slávnostnom duchu  prípravy na túto slávnosť – nácviky detí, sviatosť zmierenia, výzdoba v kostole….   Toto všetko vyvrcholilo nedeľnou slávnostnou sv. omšou o 11:00 hod. na ktorú sa deti veľmi tešili a už sa nevedeli dočkať , kedy budú môcť prijať Pána Ježiša v Eucharistii do svojho srdiečka.  Všetky deti  sa […]

Read more ›
Náš spevokol….

Náš spevokol….

in Spevokol

Je záujmový krúžok kde deti nielen spievajú, ale aj tancujú, pripravujú programy  pre svojich rodičov, spolužiakov a kamarátov.   Ale najradšej a najviac spievajú na  oslavu Boha a aktívne sa zapájajú spevom do slávenia liturgie. Z každej sv. omše urobia slávnosť a prichádzajú aj  každú  nedeľu  na detskú  sv. omšu do nášho farského kostola  sv. Martina na Chrenovej,  kde  spolu  hráme  a spievame  Bohu na chválu.  

Read more ›
Vianoce 2011

Vianoce 2011

in Spevokol
Read more ›
Slávenie liturgie v našej kaplnke

Slávenie liturgie v našej kaplnke

in Spevokol, Aktivity, Duchovný život

Keďže sme cirkevnou školou, naša škola má svoju kaplnku – priestor, kde môžu žiaci, rodičia a učitelia čerpať duchovnú silu.  Žiakom ponúkame duchovnú formáciu a vedieme ich k správnemu prežívaniu liturgického roka. Počas cirkevných sviatkov slávime sv. omše v našom farskom kostole sv. Martina na Chrenovej alebo v areáli školy.   Na tieto prichádzajú ľudia z blízkeho okolia, rodičia a príbuzní  detí, kotré navštevujú základnú a materskú školu.  

Read more ›