ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Kultúrny a spoločenský život

Školský ples 2020

Školský ples 2020

in Kultúrny a spoločenský život, Aktivity

Na sviatok sv. Valentína 14.2.2020, sa uskutočnil školský ples, na ktorom sa zúčastnili rodičia, kňazi, učitelia, vychovávateľky a ostatní zamestnanci školy. Povzbudení slovami nášho p. farára, aby sme budovali dobré vzťahy s Bohom a medzi sebou navzájom, tešili sme sa, že môžeme byť jednoducho spolu a mať pre seba čas. Veselý spev a tanec nás sprevádzal až do neskorých ranných hodín. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli, všetkým, ktorí prispeli do tomboly a dobre sa zabávali.

Read more ›
Vianočné predstavenie + foto

Vianočné predstavenie + foto

in Kultúrny a spoločenský život, Aktivity

Dňa 16.12.2019 v Starom divadle Karola Spišáka sa žiaci našej ZŠ s MŠ predstavili vo Vianočnom predstavení. Predstavenie bolo rozdelené do troch častí: v 1.časti vystúpili škôlkari s ich piesňami a  básňami a  v 2.časti predviedli divadelné predstavenie žiaci našej školy, ktorí navštevujú divadelný krúžok.  V závere sa predstavili  hudobníci hrou na klavíri, akordeóne, violončele , gitare i husliach. Veríme, že sa naše vystúpenie všetkým páčilo  a že sa opäť stretneme  pri podobnej príležitosti.

Read more ›
Hviezdoslavov Kubín 2020

Hviezdoslavov Kubín 2020

in Kultúrny a spoločenský život, Aktivity

Dňa 30. 1. 2020 sa konalo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnilo sa ho trinásť súťažiacich, ktorí boli rozdelení podľa ročníkov do dvoch kategórií. Obe kategórie boli ďalej rozdelené na poéziu a prózu. Odbornú porotu tvorili: Mgr. Ferenczyová, Mgr. Ševčíková, Mgr. Botošová a Mgr. Hasprová. V prvej kategórii v prednese prózy sa na prvom mieste umiestnila N. Podobová s ukážkou od P. Glocka Kráľ psov a zázračná dolina. Na druhom mieste sa umiestnila M. Bezáková s dielom P. Stoličného Opica Škorica opäť […]

Read more ›
Educate Slovakia

Educate Slovakia

in Kultúrny a spoločenský život, Aktivity, Vzdelávanie a výchova

V rámci projektu „Educate Slovakia“, ktorý realizuje medzinárodná organizácia AIESEC, mali naši žiaci tento mesiac možnosť zapojiť sa do neformálneho jazykového vzdelávania. Účelom tohto projektu bolo rozšíriť interkultúrne vedomosti a zlepšiť komunikačné i jazykové schopnosti našich žiakov. Výučba pozostávala z týždňového učebného plánu, v rámci ktorého dve stážistky Chandrika Zahra a Tang Chu Yang za aktívneho používania anglického jazyka rozvíjali u našich žiakov sebareflexiu, zodpovednosť a toleranciu k rozmanitosti. Chandrika a Minnie nás veľmi pútavo oboznámili s dôležitými informáciami o Taiwane a Indonézii, s ich kultúrou, udalosťami, gastronómiou a rôznymi tradíciami […]

Read more ›
Veľká továreň na slová

Veľká továreň na slová

in Kultúrny a spoločenský život, Aktivity

Dňa 6.12.sa žiaci 1. stupňa v rámci osláv sv. Mikuláša zúčastnili predstavenia v Starom divadle Karola Spišáka. Adaptácia súčasnej rozprávky Agnès de Lestrade Veľká továreň na slová voviedla deti do krajiny, v ktorej sa musí za slová platiť. A tie najkrajšie sú, samozrejme, najdrahšie. Deti hra o význame a sile slov zaujala a poučila.  

Read more ›
Sv. Mikuláš medzi nami

Sv. Mikuláš medzi nami

in Kultúrny a spoločenský život, Aktivity

Šiesty december bol v znamení veľkého očakávania v triedach prvého až štvrtého ročníka, pretože mal k nám prísť sv. Mikuláš so svojím pomocníkom anjelom priamo k nám. Prváci a druháci sme sa zhromaždili spoločne v triede prvého ročníka a tam sme ho trpezlivo čakali. Verili sme, že nás ani tento rok nesklame a príde z neba až k nám. A naozaj! Prišiel so svojimi povzbudivými slovami aj s anjelom, s radosťou sme mu predviedli básne a piesne a poďakovali mu za milé darčeky. Od nás išiel za tretiakmi a štvrtákmi, kde mu tiež krásne zarecitovali a zaspievali. […]

Read more ›
Vianočné predstavenie v Starom divadle

Vianočné predstavenie v Starom divadle

in Kultúrny a spoločenský život, Aktivity, Oznamy

Milí rodičia! Dňa 16.12.2019 o 17,00 v Starom divadle Karola Spišáka vystúpia  naši žiaci ZŠ s MŠ sv. Gorazda s Vianočným predstavením. Ak máte záujem o vstupenky, sú dostupné u triednych učiteliek. Príspevok pri vstupe do divadla je dobrovoľný. Plagát: Plagát vianočné predstavenie

Read more ›
Anglické divadelné predstavenie

Anglické divadelné predstavenie

in Kultúrny a spoločenský život, Aktivity

Dňa 3. 12. 2019 sa žiaci 5. a 6. ročníka zúčastnili anglického divadelného predstavenia A Silly Bear. Divadelnú adaptáciu anekdoty o hlúpom medveďovi, prefíkanej líške a múdrom sedliakovi žiakom predstavili herci z Divadelného cetra v Martine. Vďaka nim mali naši žiaci možnosť prísť do kontaktu s anglickým jazykom naživo aj v jeho umeleckej forme. Žiakov vyšších ročníkov podobný umelecký zážitok čaká v máji.

Read more ›
Brigáda – poďakovanie

Brigáda – poďakovanie

in Kultúrny a spoločenský život, Aktivity

Milí rodičia, dňa 26.10.2019 sa s Vašou pomocou uskutočnila ďalšia skvelá brigáda, ktorá nám pomohla skrášliť areál našej školy. Vážime si Vašu ochotu a angažovanosť pre našu  základnú a materskú školu. Aby sme neostali iba pri práci a povinnostiach, pripravujeme pre Vas školský ples, ktorý sa uskutoční 14.2.2020 v penzióne ARTIN na Zobore. Vstupenky budú v predaji v januári, po vianočných prázdninách.    

Read more ›
ŠKD: Vystúpenie v domove dôchodcov

ŠKD: Vystúpenie v domove dôchodcov

in Kultúrny a spoločenský život, Aktivity, Pomáhame, Novinky

Dňa 23.5. sme boli s deťmi vystupovať ku dňu matiek v domove dôchodcov na Viničkách. Všetkým sa vystúpenie páčilo. Babičky si s nami aj zaspievali a pozvali nás, že máme prísť aj nabudúce.

Read more ›