ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Súťaže

Krajské kolo chemickej olympiády

Krajské kolo chemickej olympiády

in Aktivity, Súťaže

Okresný úrad Nitra, odbor školstva zorganizoval 54. ročník Chemickej olympiády kategórie D, žiakov základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií. Okresné kolo sa uskutočnilo 23.03.2018 v ZŠ Jelenec. Naša žiačka Zuzana Kočajdová je úspešnou riešiteľkou okresného i krajského kola chemickej olympiády.

Read more ›
Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín

in Aktivity, Oznamy, Súťaže, Novinky

Dňa 13. 2. 2018 sa uskutočnilo školské kolo v umeleckom prednese poézie a prózy. 64. ročníka tejto najznámejšej recitačnej súťaže sa zúčastnilo 20 recitátorov, súťažiacich v troch kategóriách. Odbornú porotu tvorili pani učiteľka Silvia Antonyová, Zuzana Hasprová, Anna Fabišová a Jana Nemčeková. kategória / 2. – 4. roč. / – 8 žiakov V poézii porota 1.miesto neudelila. Na 2. mieste skončil Šimon Baran s ukážkou O cintlivke.  3. miesto patrilo Filipovi  Virágovi, ktorý sa predstavil s básňou Plyšový macko. Prvé tri miesta súťažiaci obsadili i v kategórii prózy. Cenu za 1. miesto získala Sofia Mináriková […]

Read more ›
OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA -okresné kolo

OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA -okresné kolo

in Aktivity, Súťaže, Novinky, Úspechy a ocenenia

Dňa 29.novembra 2017 sa v ZŠ Benkovej stretlo 35 najlepších slovenčinárov v okresnom kole olympiády. Naša žiačka Zuzka Kočajdová z 9.ročníka sa umiestnila na krásnom 3.mieste s počtom bodov 45. Srdečne gratulujeme.  

Read more ›
iBobor – výsledky školského kola

iBobor – výsledky školského kola

in Aktivity, Súťaže

Vybraní žiaci 3. až 5. ročníka sa v zapojili do školského kola informatickej súťaže iBobor v dvoch kategóriách – Drobec (3. roč.) a Bobrík (4. a 5. roč.).  Organizátori súťaže pripravili veľmi zaujímavé logické úlohy, ktoré potrápili nejednu chytrú hlavičku. V kategórii Drobec sa najlepšie darilo: Lee Virágovej (97. percentil) a Monike Koprdovej (72. percentil) V kategórii Bobrík boli školskom kole úspešní: Eva Turčeková (98. percentil), Adam Vereš (93. percentil), Ela Parayová (91. percentil), Katarína Rácová (81. percentil), Branislav Kočajda […]

Read more ›
Ocenenia v súťaži Biblia očami detí

Ocenenia v súťaži Biblia očami detí

in Aktivity, Súťaže, Aktivity MŠ, Materská škola

Gratulujeme žiačke druhého ročníka, Karolínke Mlynárikovej, za úspech vo výtvarnej súťaži Biblia očami detí. Karolínka získala prvé miesto v II. kategórii spomínanej súťaže. Tešíme sa spolu s ňou a držíme jej palce na celoslovenskom kole. Ďalšie ocenenie  získali dievčatá z Materskej školy z triedy Včielok – 1. miesto Lucka Hanulová a 2. miesto Margarétka Bezáková v súťaži „Biblia očami detí“.  

Read more ›
Tamašeková a Ševčíková – víťazky obvodného kola

Tamašeková a Ševčíková – víťazky obvodného kola

in Aktivity, Oznamy, Súťaže, Úspechy a ocenenia

Dňa 15. 3. 2017 sa uskutočnilo obvodné kolo Hviezdoslavovho Kubína v KOS v Nitre. Na prvom mieste sa v tretej kategórii umiestnila Izabela Ševčíková (9.ročník). V prvej kategórii prvé miesto obsadila Evelin Tamášeková a druhé miesto obsadil Štefan Hraška (4.ročník). Výsledky (PDF)

Read more ›
McDonald Cup 2017

McDonald Cup 2017

in Aktivity, Súťaže, Zdravie, šport a zábava

V pondelok 10.4.2017 sa žiaci 1. – 4. ročníka zúčastnili futbalového turnaja McDonald Cup. Základná zostava: Vereš Adam Kočajda Branislav Šimončič Jakub Virágová Lea Turček Filip Kiacová Alexandra Szabó Sebastián Hric Filip Vencel Oskár Ševčík Ondrej Parayová Ela Špaček Simon

Read more ›
SÚŤAŽ: Čítam, teda som 2017

SÚŤAŽ: Čítam, teda som 2017

in Kultúrny a spoločenský život, Aktivity, Oznamy, Súťaže, Projekty

Nečíta(j)me iba v marci V istom časopise som sa stretla s názorom, že počet čítajúcich detí – či čítajúcej mládeže – je dnes veľmi nízky. Nech sú už názory fundovanejších odborníkov akékoľvek nechcem zovšeobecňovať, pretože mnohí naši žiaci ma utvrdili v tom, že to s mladými nie je až také najhoršie a veľa z nich má k literatúre skutočne pozitívny vzťah. Nedá mi tiež nespomenúť, že nie je to len vzťah ku knihám, ale i k dobrým filmom či kvalitnej hudbe, o čom sa presviedčam najmä na hodinách anglického […]

Read more ›
Školské kolo Biblickej olympiády

Školské kolo Biblickej olympiády

in Aktivity, Súťaže, Duchovný život

V utorok 31.1.2017 sa uskutočnilo školské kolo Biblickej olympiády, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia 5.-8. ročníka, ktorí dosiahli najvyšší počet bodov v triednych kolách. Do tohtoročnej súťaže boli vybrané tri knihy zo Starého zákona: Kniha Genezis 1-11, Kniha Sudcov, Kniha proroka Daniela 1-6, 13-14 a z Nového zákona to bol list Efezanom. Spoločnou témou bol boj o pravé hodnoty. Po dvojhodinovom súťažení na prvom mieste skončila Zuzka Kočajdová , na druhom mieste Peter Szovics, obidvaja z ôsmeho ročníka, a na […]

Read more ›
Hviezdoslavov Kubín 2017

Hviezdoslavov Kubín 2017

in Kultúrny a spoločenský život, Aktivity, Oznamy, Súťaže

Dňa 9. 2. 2017 sa uskutočnilo školské kolo v umeleckom prednese poézie a prózy. 63. ročníka tejto najznámejšej recitačnej súťaže sa zúčastnilo dovedna 21 recitátorov, súťažiacich v troch kategóriách. Odbornú porotu tvorili pani učiteľka Silvia Antónyová, Natália Mitková, Anna Fabišová a Xénia Ferenczyová. kategória / 2. – 4. roč. / – deväť žiakov V poézii sa na 1. mieste umiestnil Štefan Hraška s textom od Daniela Heviera – Veľké myšlienky malého človeka. Na 2. mieste skončila Maruška Majerníková s ukážkou Sova a 3. miesto patrilo Lei Virágovej, ktorá […]

Read more ›