ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Aktivity

Ako sme sa starali o vtáčiky v zime?

Ako sme sa starali o vtáčiky v zime?

in Aktivity, Zdravie, šport a zábava

Sme žiaci siedmeho ročníka ZŠ. Na hodinách  výtvarnej výchovy sme sa rozhodli, že urobíme búdky pre vtáčikov a každý z nás ich bude  počas zimy kŕmiť. Pani učiteľka priniesla vopred pripravené diely, ktoré sme zošrobovali a vznikli nám nádherné vtáčie búdky. Každý z nás si potom svoju zobral domov a vtáčikov sme usilovne kŕmili, aby nám do jari prežili a tešili nás svojim krásnym spevom.

Read more ›
Sväté omše a pobožnosti

Sväté omše a pobožnosti

in Duchovný život

Sväté omše Sväté omše sa konajú v našej školskej kaplnke sv. Gorazda každý týždeň.  Žiaci sa zúčastňujú svätej omše postupne po jednotlivých ročníkoch. Spoločne celá škola slávime sväté omše v prikázané sviatky:  -Nepoškvrnené počatie  /8. decembra/ -Popolcová streda -Nanebovstúpenie Pána  /štvrtok po 6. veľkonočnej nedeli/ -Najsvätejšie Kristovo telo a krv /štvrtok po nedeli Najsvätejšej Trojice/ -Sv. Petra a Pavla, apoštolov /29. júna/    Pobožnosti Počas školského roka prebiehajú v škole tieto pobožnosti:                 […]

Read more ›

Literárno-dramatický krúžok

in Krúžky

Termín: štvrtok 13:45-15:30 Vedúci krúžku: Mgr. Silvia Antonyová 1. Rozvíjanie komunikačných schopností. 2. Aktivizovanie žiakov k praktickému využívaniu ich kreatívnych schopností prostredníctvom rôznych inovačných metód- napr. dramatizácia, rolové hry. 3.  Rozvíjanie záujmu o literatúru a knihy. 4. Rozvíjanie literárnej tvorivosti a talentu. 5. Vlastná tvorba inšpirovaná zážitkami zo školy. 6. Nácvik malých dramatických foriem. 7. Tvorba školského časopisu

Read more ›
Dávid Ceglédy víťazom obvodného kola Hviezdoslavovho Kubína

Dávid Ceglédy víťazom obvodného kola Hviezdoslavovho Kubína

in Aktivity, Súťaže, Úspechy a ocenenia

Dňa 14.2.sa uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. Súťažilo sa v 3 kategóriách v prednese poézie a prózy. Víťazom v 1. kategórii sa stal žiak 3. ročníka Peter Szovicz s ukážkou „Kam chodia na zimu zmrzlinári“. V 2. kategórii na 1.mieste sa umiestnil žiak 6.ročníka David Ceglédy s ukážkou „Prvá láska“. Víťazom v 3. kategórii, kde bolo najmenej recitátorov, sa stala žiačka 8. ročníka Mária Harvanová s básňou „Kmotra Smrť a zázračný lekár“. Víťazi postúpili do obvodného kola, ktoré sa konalo 2. […]

Read more ›
Lyžiarsky výcvik v Čičmanoch

Lyžiarsky výcvik v Čičmanoch

in Aktivity, Zdravie, šport a zábava

V dňoch 26.2. – 1.3.2012 sa uskutočnil lyžiarsky výcvik v Čičmanoch.  Cirkevná ZŠ sv. Marka v Nitre organizuje lyžiarske kurzy pravidelne už niekoľko rokov  pod vedením skúseného pedagóga Ing. Antona Rajeca.  Aj tento rok sme dostali pozvánku a žiaci našej školy ju radi prijali.  Výcviku sa zúčastnilo 11 žiakov 5. – 8. ročníka. Vedúcim skupiny bol Mgr. Róbert Krajčír. Cieľom lyžiarskeho výcviku bolo naučiť žiakov základnú techniku zjazdového lyžovania. Cieľ sa nám podarilo splniť, začiatočníci základnú techniku zvládli. Pokročilí lyžiari […]

Read more ›

Športový krúžok

in Krúžky

O tento krúžok je tradične veľký záujem, hlavne zo strany chlapcov – futbalistov. Malí hrajú so staršími a tak si predávajú  hráčske skúsenosti.  V letných mesiacoch využívame aj blízky športový areál  a v zime zase školskú telocvičňu. Futbal víťazí, ale príjemnou odmenou býva aj florbal.  

Read more ›

Počítačový krúžok

in Krúžky
Read more ›

Duchovné vedenie

in Duchovný život

O duchovnú formáciu a vedenie sa stará duchovný správca  školy vdp. ICLic. Peter Korenčiak, ktorý je  správcom farnosti Nitra – Chrenová. http://chrenova.fara.sk/ Spolu s ním vyučujú a v duchovnej formácii žiakov pomáhajú d.p. Mgr. Ondrej Kellner a d.p. Mgr. Eduard Janíček.

Read more ›
BIBLICKÁ OLYMPIÁDA – školské kolo

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA – školské kolo

in Aktivity, Súťaže, Duchovný život

V školskom roku 2011/2012 sa konal 11. ročník Biblickej olympiády, ktorú organizuje Konferencia biskupov Slovenska v spolupráci s Ministerstvom školstva SR. Ide o postupovú súťaž, ktorá prebieha v triednych kolách až po celoslovenské. Tento školský rok si mali súťažiaci naštudovať zo Starého zákona knihu Genesis a z Nového zákona Evanjelium podľa sv. Marka. Keďže sa našťastie aj na našej škole nachádzajú žiaci, ktorí chcú lepšie poznať sv. Písmo, mohli sme sa prihlásiť aj my a tak sa 10.2.2012 konalo školské […]

Read more ›

Vianočný stolnotenisový turnaj

in Aktivity, Súťaže
Read more ›