ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Archív

Testovanie 5

Testovanie 5

in Archív

RIADITEĽSKÉ VOĽNO (oznam pre rodičov) Riaditeľ Základnej školy s MŠ sv. Gorazda, Dlhá 78, NITRA v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje  dňa 22. 11. 2017 žiakom 6. – 9. ročníka  RIADITEĽSKÉ VOĽNO z dôvodu TESTOVANIA 5. V tento deň sú všetci žiaci 6. – 9. ročníka automaticky odhlásení zo stravy. Kto má záujem, musí sa na obed prihlásiť u vedúcej školskej jedálne. Mgr. Marek Malík […]

Read more ›
Oznam – Vianočná besiedka v kostole

Oznam – Vianočná besiedka v kostole

in Archív

Milí rodičia, v stredu 21. decembra o 16:00 hod. sa v kostole sv. Martina na Chrenovej uskutoční Vianočná besiedka „Svetielko Vianoc“. 1. Žiaci, ktorí účinkujú v programe sa do kostola presunú v sprievode pedagógov o 14:00 hod. aj so školskými taškami. (pozn. školské tašky odvezieme autom) Po skončení programu deti odchádzajú z kostola domov v sprievode rodičov. 2. Ostatní žiaci zostanú v ŠKD s p. vych. Kompasovou. ŠKD bude fungovať do 16:00 hod.

Read more ›
Hurá prázdninyyyyyyy :)

Hurá prázdninyyyyyyy :)

in Archív
Read more ›
Korčuliarsky výcvik

Korčuliarsky výcvik

in Archív

V termíne 16. – 18. februára 2016 sa žiaci ZŠ zúčastnia výcviku korčuľovania. Tento rok sme sa rozhodli spraviť malú zmenu so zámerom vyhnúť sa niektorým komplikáciám, s ktorými bolo spojené organizovanie korčuliarskeho výcviku v tradičnej korčuliarskej destinácii na otvorenom zimnom štadióne v Šali. Vyskúšame ľad priamo v našom meste, na novom zimnom štadióne na Klokočine. Podarilo sa nám zachovať osvedčený trojdňový výcvikový formát a hoci ide o krátku vzdialenosť, z organizačných a bezpečnostných dôvodov je zabezpečená aj vlastná doprava autobusmi. […]

Read more ›
OBMEDZENÝ  REŽIM  NA ŠKOLE

OBMEDZENÝ REŽIM NA ŠKOLE

in Archív

Vážení rodičia, oznamujme vám, že pedagogickí zamestnanci pokračujú v štrajku. Pre deti, ktorých rodičia  to nevyhnutne potrebujú a nemajú ich kde umiestniť,  bude zabezpečená prevádzka v obmedzenom režime na  I. stupni ZŠ a v MŠ formou „zbernej triedy“ od 6,30 hod. do 16,00 hod.  Počas týchto dní bude zabezpečené stravovanie v školskej jedálni. Na obed je možné prihlásiť sa do 8,00 hod. každý deň ráno. V piatok si budete môcť prevziať polročné výpisy známok na sekretariáte školy.  V pondelok t.j. 1.02.2016 majú žiaci ZŠ polročné prázdniny. Vážení rodičia, […]

Read more ›
STRETNUTIE  SPOLOČENSTVA  RODIČOV

STRETNUTIE SPOLOČENSTVA RODIČOV

in Archív

Vážení rodičia, dňa 13. januára 2015 o 16,00 hod. sa uskutoční v telocvični ZŠ s MŠ sv. Gorazda celoškolské spoločenstvo rodičov z dôvodu schválenia zmeny stanov Spoločenstva rodičov ZŠ sv. Gorazda. Vaša účasť je nutná! Následne sa môžete o prospechu Vašich detí individuálne informovať u triednych pani učiteliek v jednotlivých ročníkoch. Ďakujeme za pochopenie.   Riaditeľstvo ZŠ s MŠ sv. Gorazda

Read more ›
Veľkonočné prianie

Veľkonočné prianie

in Archív

Požehnané veľkonočné sviatky plné milostí a nádeje vyplývajúcej z Kristovho zmŕtvychvstania praje Spoločenstvo ZŠ s MŠ sv. Gorazda v Nitre

Read more ›
Požehnané vianočné sviatky

Požehnané vianočné sviatky

in Archív

….milosť a pokoj od novonarodeného Božieho dieťaťa, radosť, dôveru v Božiu lásku a pomoc do všetkých dní Vám zo srdca želá Spoločenstvo ZŠ s MŠ sv. Gorazda v Nitre

Read more ›
Posledný deň pred jesennými prázdninami

Posledný deň pred jesennými prázdninami

in Archív

Tento nádherný jesenný deň sme strávili prehliadkou mesta Nitry. Mesto a výhľad naň bol naozaj veľmi pekný. Cesta bola zábavná, pretože sme sa viezli „Nitrianskym expresom“. V mestskom parku sme sa „vyjašili“ a občerstvili…. Prežili sme naozaj krásny deň 🙂  

Read more ›
PONUKA súťaže MAKS/MAKSÍK

PONUKA súťaže MAKS/MAKSÍK

in Archív

Milí rodičia a žiaci , znovu máte možnosť sa zapojiť do celoslovenskej korešpondenčnej matematickej súťaže MAKSÍK /pre žiakov I. stupňa/ a MAKS /pre žiakov II. stupňa/. MAKSÍK tento rok prichystal pri príležitosti svojich narodenín pre svojich kamarátov okrem zábavných a myslenia a tvorivosť rozvíjajúcich úloh aj niekoľko prekvapení: posiela im ešte krajšie a farebnejšie zadania ako doteraz vymyslel ďalšiu tvorivú súťaž, za ktorú budú môcť získať darčeky v každom kole vyžrebuje päť riešiteľov, ktorým pošle darček  Prihlásiť sa máte možnosť […]

Read more ›