ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Elektronická žiacka knižka

EŽK v mobile

EŽK v mobile

in Oznamy, Elektronická žiacka knižka

Návod na používanie ELEKTRONICKEJ ŽIACKEJ KNIŽKY v mobile:  PDF (manuál)

Read more ›
Elektronická žiacka knižka

Elektronická žiacka knižka

in Oznamy, Elektronická žiacka knižka

Informácia o ELEKTRONICKEJ ŽIACKEJ KNIŽKE Verzia v: PDF Oznamujeme žiakom a rodičom našej školy, že na základe rozhodnutia pedagogickej rady bude v školskom roku 2017/2018 vedenie triednej dokumentácie a klasifikácia v 1. až 9. ročníku prebiehať elektronickou formou. (Papierová žiacka knižka sa bude používať aj naďalej.) Rodičia sa o známkach svojich detí dozvedia nasledovne: Prostredníctvom Elektronickej žiackej knižky (EŽK). Na internetovej stránke zsgorazdova.sk v menu „Žiacka knižka“ – budete presmerovaný na stránku EduPage (http://www.gorazdnr.edupage.org). Prostredníctvom Mobilnej aplikácie EduPage, ktorú si zadarmo stiahnete […]

Read more ›
EŽK v PC

EŽK v PC

in Oznamy, Elektronická žiacka knižka

Návod na používanie ELEKTRONICKEJ ŽIACKEJ KNIŽKY v počítači: PDF (manuál)

Read more ›