ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Novinky

Vianočný pozdrav

Vianočný pozdrav

in Novinky

Pokojné prežitie vianočných sviatkov a milostiplný nový rok 2020 želajú žiaci, pedagógovia a vedenie ZŠ s MŠ sv. Gorazda v Nitre. Odkaz: Vianočný pozdrav 2019  

Read more ›
Testovanie 5 – 2019

Testovanie 5 – 2019

in Novinky

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka sa v školskom roku 2019/2020 na našej škole uskutoční podľa pokynov Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania  dňa 20. novembra 2019. základné informácie – URL NÚCEM Časový harmonogram: 7.45 hod. – príchod žiakov do školy 8.00 hod. –  začiatok testovania 11.15 –  12.30 hod. – ukončenie testovania + obed

Read more ›
MŠ: Exkurzia v botanickej záhrade

MŠ: Exkurzia v botanickej záhrade

in Aktivity MŠ, Novinky, Materská škola

Slovenská poľnohospodárska univerzita už tradične otvorila ,,Výstavu ovocia a zeleniny ,, v priestoroch botanickej záhrady. Výstavy sa zúčastnili všetky tri triedy našej materskej školy.  

Read more ›
MŠ: Jesenná výstava tekvičiakov a prírodných produktov v MŠ

MŠ: Jesenná výstava tekvičiakov a prírodných produktov v MŠ

in Aktivity MŠ, Novinky, Materská škola

Naša prvá akcia v tomto školskom roku bola farebná a veľmi kreatívna. Vďaka šikovným rodičom sme mali možnosť vidieť naozaj umelecké dielka v podobe nádherne vyrezávaných a vyzdobených tekvíc a pekne aranžovaných košíkov s ovocím a zeleninou.  

Read more ›

Stravovací poriadok

in Novinky

STRAVOVACÍ PORIADOK na šk. rok 2019/2020 Úradné hodiny vedúcej ŠJ: Pondelok – Piatok od 7,00-14,00 hod. č. tel.: 0914 199 553   Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom sa poskytuje podľa § 4 ods. 6 zákona Č.544/2010 Z.z. v sume 1,20 za každý deň v ktorom sa žiak MŠ a ZŠ zúčastnil vyučovania a odobral obed. Strava sa prihlasuje na základe zápisného lístka, uhradenia režijných nákladov a finančnej zábezpeky v sume 30€ na zabezpečenie nedotovanej stravy.   Dotácia sa poskytuje: – ak je žiak prihlásený […]

Read more ›
Začiatok nového šk. roka v ZŠ

Začiatok nového šk. roka v ZŠ

in Oznamy, Novinky

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ sv. Gorazda v Nitre oznamuje, že školský rok 2019/2020  začne slávnostnou sv. omšou v Kostole sv. Martina na Chrenovej v pondelok 2. septembra 2019 o 9.00 hod. Žiaci 1. ročníka sa stretnú o 8.00 hod. v budove školy (3. pavilón, prízemie vpravo). Po spoločnom stretnutí pôjdu do kostola na sv. omšu. Riadne vyučovanie sa začína v utorok 3. septembra o 8.00 hod.  

Read more ›
Rozprávkové mestečko

Rozprávkové mestečko

in Aktivity, Výlety a exkurzie, Novinky

Rozprávkové mestečko P.Dobšinského – H A B A K U K Y Dňa 21. júna 2019 žiaci 1.a 2.ročníka navštívili rozprávkové mestečko P.Dobšinského Habakuky. Po dlhej dvojhodinovej ceste sme konečne uvideli šípku s názvom Habakuky. Zamenili sme si eurá za zlaté a strieborné habakuky, pozreli sme si tri rozprávky o Zlatej priadke, Fundži palica, cepy von z vreca a Pecivála. V prestávkach medzi rozprávkami sme si kúpili suveníry, navštívili remeselníkov a poprecháddzali sme sa v prekrásnej rozprávkovej dedinke. Dovidenia Habakuky!!!

Read more ›

,,Viktor“

in Novinky

Záver školského roka nám spestril interprét detských piesní ,,Viktor“, ktorý pripravil hudobné dopoludnie pre všetky triedy materskej školy. Naši najmenší si opäť zaspievali, zatancovali a potešili sa bohatému programu.

Read more ›

MŠ: Gorazdov folklórniček

in Novinky

Už tradične aj tento rok sme sa tešili z ľudových remesiel, rezkého folklóru v podaní tanečníkov a harmonikárov z GCM. Aj naši škôlkári sa prezentovali spevom a tancom na 7. ročníku Gorazdovho folklórnička.  

Read more ›
ŠKD: Vystúpenie v domove dôchodcov

ŠKD: Vystúpenie v domove dôchodcov

in Kultúrny a spoločenský život, Aktivity, Pomáhame, Novinky

Dňa 23.5. sme boli s deťmi vystupovať ku dňu matiek v domove dôchodcov na Viničkách. Všetkým sa vystúpenie páčilo. Babičky si s nami aj zaspievali a pozvali nás, že máme prísť aj nabudúce.

Read more ›