ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Novinky

Aby sme už viac neboli hladní….

Aby sme už viac neboli hladní….

in Novinky

Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi slávime my katolíci s vnútorným presvedčením, že je dôkazom o prítomnosti Boha – a to až celkom osobnej – medzi nami ľuďmi. Je to pre mnohých ako nádej, že je možné vidieť toho, ktorý je nekonečne veľký a svätý, a preto sa mu inak nemožno ani priblížiť, iba tak, že sa on priblíži k nám. Tu je zrazu možnosť sa naňho dívať a dotknúť sa ho. Považujeme za správne žasnúť a užívať si ju […]

Read more ›
TURÍCE  – Zoslanie Ducha Svätého

TURÍCE – Zoslanie Ducha Svätého

in Novinky

 „Duchu Svätý, nazývame ťa ľudskými menami, aby sme o tebe mohli hovoriť. Hľadáme výrazy, mená, obrazy a prirovnania, aby sme nemuseli mlčať. Si vzduch, ktorý dýchame. Si diaľka, za ktorou putujeme. Si svetlo, ktoré nás osvecuje. Si láska, ktorou nás Boh stvoril. Prebuď ma k životu tak, ako si vzkriesil Ježiša z mŕtvych. Daj, aby som sa stal svetlom sveta. „Zošli Ducha Svätého a obnov tvárnosť zeme“.     Pane Ježišu, zošli svojho Ducha aj do našich duší, aby vyrástli […]

Read more ›
Dotazník – zápis do 1. ročníka

Dotazník – zápis do 1. ročníka

in Novinky

Dotazník(.pdf)

Read more ›