ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Dokumenty

NUCEM zmluva

NUCEM zmluva

in Zmluvy, Dokumenty

Zmluva NUCEM 219-2014 o bezodplatnom prevode majetku2.(pdf)

Read more ›

Zriaďovacia listina

in Dokumenty
Read more ›

Štatút

in Štatút

Štatút školy_2014.(pdf)

Read more ›

Výchovno-vzdelávací program ŠKD

in VVP ŠKD, Dokumenty

Výchovný program školského zariadenia: VVČ-ŠKD

Read more ›

Organizačná schéma

in Archív, Dokumenty

Organizačná schéma

Read more ›

Organizačný poriadok

in Archív, Dokumenty

Organizačný poriadok

Read more ›