ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Ľudia v škole

Menovanie zástupcu školy

Menovanie zástupcu školy

in Oznamy, Vedenie školy

Dňa 1.11.2016 bol do funkcie zástupcu riaditeľa školy menovaný Mgr. Róbert Krajčír (PDF)

Read more ›
Vedenie školy

Vedenie školy

in Vedenie školy, Ľudia v škole

Riaditeľ školy Mgr. Ing. Marek Malík  tel.: 037 65 78 041 mobil: 0915/704313 e-mail: riaditelnr@gmail.com   Duchovný správca d. p. ThLic. Martin Bošanský   Zástupca riaditeľa školy pre ZŠ Mgr. Róbert Krajčír e-mail: robert.krajcir@zsgorazdova.sk   Zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ Mgr. Gabriela Libová e-mail: gabriela.libova@zsgorazdova.sk

Read more ›

Rada školy a jej funkcia

in Rada školy

 Riaditeľ predkladá zriaďovateľovi na schválenie a rade školy na vyjadrenie  a) návrhy na počty prijímaných žiakov, b) návrh na zavedenie študijných alebo učebných odborov a ich zameranie, c) návrh školského vzdelávacieho programu a výchovného programu, d) návrh rozpočtu, e) návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy alebo školského zariadenia, f) správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach podľa § 1 ods. 5 písm. e), g) správu o výsledkoch hospodárenia školy alebo školského zariadenia, h) koncepčný zámer rozvoja školy alebo školského […]

Read more ›